top of page

Ajudes i subvencions

Encaminades tant al Tercer Sector, com a les Empreses i Autònoms, oferim els serveis següents:

estudi

Cerca de les subvencions adequades a les necessitats dels nostres clients i realització de l'estudi de les mateixes per a la seva aprovació.

tramitació i presentació

Execució del projecte tècnic-administratiu, redacció i aplec de la documentació, així com tramitació i presentació d'aquesta davant l'organisme corresponent.

justificació

Elaboració de la justificació tècnic-econòmica de la subvenció, orientada al compliment dels objectius que fonamenten la concessió de la mateixa.

bottom of page