top of page

QUÈ FEM?

Proporcionem assistència tècnica a entitats sense ànim de lucre que vulguin obtenir fons per a la consecució de les seves finalitats, externalitzant les tasques de gestió.

Procurem la implicació i col·laboració d'institucions públiques i privades per a l'obtenció de recursos humans, economics i materials, necessaris per a la viabilitat de qualsevol tipus de projectes.

Desenvolupem projectes de voluntariat social i involucrem a particulars i organitzacions a maximitzar el seu potencial per tal d'ajudar a resoldre els reptes socials, ambientals i econòmics als quals s'enfronten les organitzacions no governamentals.

Oferint a les entitats:

Ajuda tècnic-administrativa a la gestió de l'entitat.

Recerca activa de convocatòries.

Assessorament tècnic.

Elaboració de projectes socials, posterior seguiment i justificació econòmica dels mateixos.

Organització de tot tipus d'actes benèfics.

Campanyes de sensibilització.

Campanyes de captació de socis.

Gestió del voluntariat.

bottom of page